WATOTO

22 NOV, Kl 19.00

Watoto's berättelse

Konserter innehåller musik, modern dans och historier om förändrade liv.
Barnkören från Watoto har seden 1994 rest över stora delar av världen som ambassadörer för de miljoner av barn i Afrika som har blivit föräldralösa på grund av hiv/aids, krig eller fattigdom.
Vart och ett av barnen i kören har mist en eller båda av föräldrarna men bor i dag i en Watoto barnby där de får omsorg, utbildning och får växa upp i en familj med ny mor och nya syskon. Den familjen får barnen ha sin tillhörighet till resten av livet. 

Vi ser det som en stor förmån att få välkomna Watoto till Salemkyrkan! 

logo - vit.png

22 Nov, Kl 19.00 | Salemkyrkan