top of page

Grunder: Bibeln och Ekonomi

Den 2023-05-14 höll Mattias Korswing en predikan om Bibeln och Ekonomi som kan ses här.

 

Då detta är ett djupt och många gånger komplicerat ämne kan inte hela ämnet behandlas samtidigt då det skulle ta alldeles för mycket tid i anspråk. Men det är ett ämne som starkt påverkar livet och det behöver studeras.

Därför lägger vi här nu Bibelversarna som låg till grund för denna grundläggande undervisning om Bibeln och Ekonomi i kolumnen här till höger. Bibelversarna i listan är klickbara och leder till Svenska Folkbibelns översättning på Biblegateway.com.

Vi ber att detta material kan ge dig en djupare förståelse för hur ekonomi vittnar om Gud, Gudsrelationen och Guds rike i ditt, och alla våras, liv.

bottom of page