top of page

Gå med i team

Vår kyrka är byggd på människor som är generösa med sin tid, sin energi och sina talanger för att hjälpa andra. Att vara med i team handlar om att göra sig delaktig i kyrkans liv och att leva ut Jesus kallelse till att tjäna andra människor.

Kontakta oss på info@salemkyrkan.com för mer information.

bottom of page